Tilbud til deg!

Bilder fra SMSO

ARENDAL

 

KRISTIANSAND

Telefon- og enesamtaler, grupper, temakvelder, undervisning og råd og veiledning og aktivitetstilbud.


TELEFONKONTAKT

Telefonkontakt er for mange den første kontakten de har med SMSO. Mange fortsetter å bruke telefonen som et tillegg til eller i stedet for andre tilbud.

 

ENESAMTALER

Når du tar kontakt med SMSO, får du tilbud om samtale med en av de som jobber her. I løpet av samtalen får du informasjon om senteret og mulighet til å fortelle litt om deg selv og hvilke ønsker og forventninger du har. Du kan få flere samtaler og disse avtales etter dine ønsker og behov. Både brukere, partnere og pårørende kan ha samtaler. Dersom du ønsker å ha med andre på samtale, for eksempel lege, psykolog, lærer, andre fagpersoner eller pårørende, avtaler vi en nettverksamtale. Bor du langt unna, kan det avtales å ha samtale på telefon.

 

GRUPPER

Det skal være et gruppetilbud i Kristiansand. Hensikten er først og fremst å gjøre noe med sin egen vanskelige livssituasjon, slik at personlig vekst og utvikling er mulig. I et fellesskap skapes et trygt rom hvor man kan snakke og dele erfaringer om vanskelige temaer. Gruppa består av 4-8 deltakere og før man begynner i gruppen må man ha hatt noen individuelle samtaler ved senteret. For nærmere informasjon, ta kontakt med senteret.

Ta kontakt hvis du ønsker å delta i en av følgende grupper.

 

TEMAKVELDER


Temakvelder arrangeres flere ganger i løpet av året. Det er forskjellig tema fra gang til gang og påmelding er ikke nødvendig. Informasjon om temakveldene vil du finne på nettsida, i infoskrivet vi gir ut, og oppslag på senteret. 

 

AKTIVITETSTILBUD

Brukerkvelder: Det arrangeres brukerkvelder i Kristiansand annenhver onsdag fra kl.17-20. Se aktivitetskalender på hovedsiden.

Brukertur: Brukertur blir arrangert minst en gang i året. De siste årene har vi arrangert tur til Skauerøya i Lillesand. Følg med på oppslag på senteret og på nettsiden.

Sommerfest: Som en avslutning på vårsemesteret arrangeres i juni en sommerfest. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på senteret og på nettsiden når det nærmer seg.

Høstfest: Høstfesten er sosial kveld med enkel servering og mulighet for å bidra med bl.a kulturinnslag.

Julebord: Julebordet er årets siste og beste brukerkveld. Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på senteret og på nettsiden. Påmelding på senteret.

 

UNDERVISNING OG RÅD/VEILEDNING TIL FAGFOLK

Vi tilbyr råd/veiledning for fagfolk. Det kan foregå pr.telefon eller på senteret. Vi kan diskutere konkrete saker anonymt. Vi tilbyr kurs / undervisning til alle typer faggrupper, elever og studenter.