Styret

Styremedlemmer med personlig vara ved SMSO-Agder for perioden 2020-2023
 

Styreleder - Inger Turid Tonstad (Redd Barna), med personlig vara Aud Sunde Smemo (Den norske kirke)

Nestleder - Gro Bråten (KS), med personlig vara Arild Birkenes (KS)

Styremedlem - Terje Eikin (KS), med personlig vara Inga Fjeldsgaard (KS)

Styremedlem - Lisbeth Andersen (Kr.sand kommunestyre H), med personlig vara Tore Smeplass (Kr.sand kommunestyre Krf)

Styremedlem - Lisbeth Jensen Gallefoss (UiA), med personlig vara Linda Gundersen (ABUP SSHF)

Styremedlem - Hamidollah Ebrahimi (Muslimsk union Agder), med personlig vara Akmal Ali (Muslimsk Union Agder)                

Styremedlem - Tone Walbeck (ansattes representant), med personlig vara Steinar Nodeland

Observatør - Bernt Erik Klokkervold (Kr.sand kommune administrasjonen)

Sekretær - Margareth Bjørtvedt (daglig leder SMSO-Agder)

Økonomi – Carin Eckel (økonomikonsulent SMSO-Agder)