Om SMSO-Agder

Vi kan være en støtte for deg i en vanskelig livssituasjon.

Ved Senter mot seksuelle overgrep (SMSO-Agder) er vi en rekke ansatte som vil lytte til din historie, som tror på deg og det du forteller. Hos oss arbeider det båre menn og kvinner som har relevant høyskoleutdanning og arbeidserfaring. Noen ansatte har selv vært utsatt for seksuelle overgrep, eller er pårørende til noen som har vært utsatt.  


SMSO-senteret i Agder er til for alle menn og kvinner som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Du kan komme alene, eller ha med deg en du har tillit til dersom du ønsker det. Dersom det er aktuelt å ha med partner, familie eller andre, kan vi lage en møteplass for det ved senteret. Det føres ingen journal og den som henvender seg kan være anonym.


Det å oppsøke oss er ikke alltid enkelt, men vi håper at senteret kan oppleves som et trygt sted å komme til når du har valgt å ta dette steget. Via vår nettside finner du vårt telefonnummer, kontaktskjema, artikler om selvopplevde historer og lenker til andre vitkige ressurssider. Dersom du ønsker følge til lege, politi, advokat eller annet offentlig hjelpeapparat, kan en ansatt fra senteret følge deg.

SMSO er et supplement til det offentlige hjelpeapparat. Det føres ingen journal, tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt.