Messe for verdighet - Arendal

EN GUDSTJENESTE MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP

TREFOLDIGHETSKIRKEN

Messe for verdighet vil gi oppmerksomhet, respekt og håp til mennesker som har vært utsatt for eller berørt av overgrep av vold og seksuelle overgrep.

Messe for Verdighet er et samarbeid mellom:
Senter mot seksuelle overgrep Agder (SMSO), Kirkens Bymisjon Arendal, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Trefoldighet menighet

Les mer her: 

Arendals Tidende

Agderposten

Menighetsblad for Trefoldighet menighet - Arendal 

http://www.arendal.kirken.no/trefoldighet/index.phtml?pid=4949&nyhet=5314

 

Les mer om Wibekke Adele Grønlund i Arendals Tidende