Messe for verdighet - Arendal

EN MESSE MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP TORSDAG 25.ARPIL KL.18

TREFOLDIGHETSKIRKEN

Messe for verdighet vil gi oppmerksomhet, respekt og håp til mennesker som har vært utsatt for eller berørt av overgrep av vold og seksuelle overgrep.

Messe for Verdighet er et samarbeid mellom:
Senter mot seksuelle overgrep Agder (SMSO), Kirkens Bymisjon Arendal, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Trefoldighet menighet