Martin Hristov

Martin Hristov
Veileder

Martin Hristov er utdannet klinisk sosionom og har mastergrad i velferdsstat- og helsepolitikk. Martin har flere års erfaring innen psykiatri og barnevern der veiledning av både enkelte personer, familier og grupper har vært i fokus.

 

Telefon: 95441608