Jubileumskonferanse SMSO - Agder 30 år

"Jo mer vi er i skammen" - Siri Søftestad, Jarle Holseter og Finn Skårderud kommer. Kommer du?

Vi på SMSO-AGDER har gleden av å invitere deg til Jubileumskonferanse i forbindelse med vår 30 års markering. Hovedtema er skam under overskriften "Jo mer vi er i skammen" 

Vi håper du ønsker å være sammen med oss.

Sett av dagen allerede nå.