Jeg ble voldtatt...

Trine 23

"...voldteken påvirket ikke bare meg, den påvirket også de rundt meg...I en slik sitasjon er det utrolig fint at det finnes et sted SMSO.."

Jeg var på vei hjem fra byen en sommernatt i juni, da to stykker plutselig kom bakfra, tok tak i meg, bar meg inn i skogen og voldtok meg.

Den natten erfarte jeg hvordan livet kan bli snudd på hodet i løpet av noen sekunder, hvordan livet plutsetlig er under noen andres kontroll, - det å være i noen andres vold - hvordan det ikke er å ha kontroll selv.
 

For meg var- og er - mangelen på kontroll, og frykten for å igjen å miste den, det verste. Det er den frykten som er det verste i dag.


Tiden rett etterpå bar preg av den omveltningen hendelsen var. Alt ble satt på vent. Livet ble satt litt på vent. I tillegg påvirket ikke voldtekten bare meg, den påvirket også de rundt meg, foreldre og især min kjæreste og samboer gjennom mange år. De første dagene visste vi knapt hva vi skulle si til hverandre.Men vi begynte å nærme oss hverandre Og selv om vi fant mye støtte i hverandre, kunne det av og til oppleves som om hver av oss trengte mer enn den andre orket å gi, hadde kapasitet til å gi. Når begge er langt nede er det begrenset hvor mye overskudd vi har å igjen.


I en slik situasjon er det utrolig fint at det finnes et sted med utenforående å prate med. SMSO var et slikt sted for oss. Et sted hvor vi kunne komme hver for oss eller sammen. Et sted jeg kunne prate og få ut det jeg hadde på hjertet uten å måtte ta hensyn til at han ikke orket nå. Et sted han kunne få luftet sine tanker for å senere ha kapasitet til meg. Et sted vi kunne komme sammen for å snakke om oss, hvilken vei vi skulle gå videre sammen og hvordan. Hvordan vi skulle leve med dette.


I dag, halvannet år etter, er livet bra. Jeg tenker på det daglig, kjenner frykten når jeg må gå alene når det er mørkt. Men livet er bra. Mye av årsaken til det tror jeg er at jeg tidlig bestemte meg for at dette skulle ikke ødelegge livet og at jeg pratet om det. At vi pratet om det. Jeg har et liv. Og det skal bli et godt liv."