Voldtekt - vanlige reaksjoner og hvordan kan du hjelpe

Voldtekt

Atle Dyregrov ved Senter for Krisepsykologi står bak heftene

VOLDTEKT - vanlige reaksjoner

"Dette heftet er først og fremst skrevet for deg som har opplevd å bli voldtatt. Et annet hefte finnes for familie, venner og arbeidskolleger slik at de best mulig kan støtte deg. I dette heftet beskrives vanlige reaksjoner på en slik hendelse, og det gis noen råd om hva som kan være til hjelp på kort og lang sikt"

 

 

VOLDTEKT - Hvordan kan du hjelpe? 

"Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon er god støtte fra familie og venner. Det er fine og ofte riktige ord, men dessverre er det mange hendlser som er vanskelige å samtale om med både venner og familie. Etter voldtekt er det spsielt viktig å vite hva man skal si eller gjøre for å være til hjelp. Mange er redde for å si feile ting, bli misforstått eller gjøre vondt verre." 

 

 

Les også Selvhjelpsmetoder 

 

Les også Voldtekt vises ikke på utsiden av Grethe Kvalheim, initiativtaker til Ta ansvar

Les også /jeg-ble-voldtatt