Gruppetilbud til MENN

Seksuelle overgrep mot gutter og menn er vanligere enn mange tror. Hver 12 gutt og mann har vært utsatt for seksuelle overgrep. Mange menn har tenkt at de er alene om å ha opplevd seksuelle overgrep. Slik er det ikke.

Det blir oppstart av ny mannegruppe høsten 2018

Gruppen ledes av Martin Hristof og Steinar Nodeland
 

Temaer som utveksles i gruppen er f.eks:

•     Hva skal til for at utsatte menn forteller om sine erfaringer?

•     Relasjoner ift kjæreste, partner etc

•     Det å ikke møte ”støtte” fra de nærmeste

•     Hvilke strategier bruker menn for ikke å ta inn over seg sine opplevelser og dermed unngår å kjenne på egen smerte.

•     Oppleves overgrep begått av kvinner annerledes enn overgrep begått av menn?

 

Ønsker du å være med i gruppa så ta kontakt med med Martin på martin@smso-agder.no eller Steinar på steinar@smso-agder.no

 

Les om en Modig manns møte med SMSO-Agder

Hør innslaget på NRK om menn utsatt for voldtekt

Les mer om Vanlige reaksjoner blant gutter og menn

Les mer om altfor lite oppmerksomhet om seksuelle overgrep mot barn

Les mer om Elefanten i rommet

 

https://www.youtube.com/watch?v=TGPH4cQAz90