Forebygging av overgrep

Vi tror det er mulig å forebygge overgrep og tilbyr derfor undervisning til skoler og institusjoner.

For å forebygge seksuelle krenkelser, overgrep og voldtekt, må vi nå ut til ungdom og de som jobber med barn og ungdom. Vi tilbyr derfor undervisningsopplegg rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og Universitetet I Agder.

 

Vi legger med noen eksempler på filmen vi kan bruke i forbindelse med undervisningen: