Følge til et hjelpeapparat


Dersom du ønsker følge til politi, advokat eller annet offentlig hjelpeapparat, kan en ansatt fra senteret følge deg. Vi håper senteret kan oppleves som et trygt sted å komme til, og vil gjerne ha din tilbakemelding dersom det er noe vi kan forbedre.

Ta kontakt med oss på

38 07 11 11

og vi vil hjelpe deg videre.

Family - Walk