Brukerrepresentanter ved SMSO-Agder

Bli kjent med Helen, Therese og Eva

 

Helene, Therese og Eva fikk like mange stemmer ved valget av brukerrepresentant. Therese har vært med en runde før, mens Helen og Eva er nye. Alle har et sterkt ønsker å sikre at brukerstemmen blir hørt og ønsker å være et bindeledd mellom brukere på senteret og ansatte/ledelsen. Brukerrepresentantene har regelmessige møter med daglig leder og ansattes representant ved SMSO og de inviterer til brukerråd.

 

Helen Nygård

Jeg er er ei aktiv og kreativ dame på 47 år, og har en sønn på 29 år. Jeg har vært bruker av senteret i mange år, og er aktiv på brukerkveldene. Jeg liker å være sammen med venner, på turer og har vært speiderleder i 18 år. Jeg synes brukerstemmen er viktig i mange sammenhenger; for å kunne si ifra om det som er bra, mindre bra og det som ikke fungerer – og å bringe dette videre til ledelsen ved senteret.

 

 

 

Therese Løvdal-Fagerhaug (Tessa)

Jeg er 31 år og er gift og har ei bonus datter på 19 år. Jeg har drevet ungdomsarbeid i Holy Riders og jobber deltid som vekter. Mine interesser er bla. familien, venner, mc og dyr. Jeg har sittet som vara/brukerrepresentant i 2 år, og vil gjerne stille til valg igjen Jeg ønsker å fortsette å være mellomledd  mellom brukere å de ansatte. For meg er det viktig at du som bruker blir hørt og at du skal ha det best mulig ved bruk av senteret.

 

 

Eva Lora Mari Palmer

Jeg er ei omgjengelig dame på 28 år, som folk sier det er lett å prate med. Jeg kjenner til mange som går på smso, og har en veldig grei tone med de jeg har møtt der. Senteret kjenner jeg nesten inn og ut, både brukere og ansatte. Jeg er pliktoppfyllende og pålitelig, og som oftest tidlig ute med det meste. Jeg er heller ikke redd for å si ifra hvis det er noe på en ordentlig måte. Respekt og forståelse er noe jeg har for andre mennesker, for jeg vet ikke deres fulle historie. Uansett hva folk kommer og forteller meg, så dømmer jeg ikke, og holder tett. For meg er det viktig at smso skal være en trygg og god plass for alle. Da er det viktig med en god dialog mellom brukerne og ansatte, og det håper jeg får mulighet til å være med på. Jeg kommer til å ta oppgaven som brukerrepresentant på alvor.