Steinar Nodeland

Steinar Nodeland
Veileder

Steinar Nodeland har mastergrad i psykisk helse, og mange års erfaring fra arbeid med rus og med ungdom. Han har vært ansatt ved sykehuset avdeling ARA og ABUP i Mandal, og hatt tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og skolene.

Telefon: 95442137