Messe for Verdighet - Kristiansand

EN MESSE OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP

KRISTIANSAND DOMKIRKE TORSDAG 15.NOVEMBER KL.19.00

 

Messe for verdighet ønsker å gi oppmerksomhet, respekt, håp og vise solidaritet til mennekser som har vært utsatt for eller berørt av vold og seksuelle overgrep.

 

Messe for verdighet er et samarbeid mellom:

Senter mot seksuelle overgrep-Agder(SMSO), Kirkens SOS, Kris Samtalesenter, Domkirken Menighet, Kirkens Bymisjon og Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

 

Samtale med Rune Andersen

Preken v/ Svein Schøgren fra Utsatt Mann

Dans v/ Hilde Marie Tønnessen Schuff

Musikk v/ Jon Kleveland og Kristina Jølstad Moi