Messe for Verdighet - Kristiansand

EN GUDSTJENESTE MOT VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP

KRISTIANSAND DOMKIRKE TORSDAG 17.NOVEMBER KL.19.00

Messe for verdighet ønsker å gi oppmerksomhet, respekt, håp og vise solidaritet til mennekser som har vært utsatt for eller berørt av vold og seksuelle overgrep.

 

Messe for verdighet er et samarbeid mellom:

Senter mot seksuelle overgrep-Agder(SMSO), Domkirken Menighet, Kirkens Bymisjon, KRIS og Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

 

Sang av Tone Martha Sødal, flygel v/Eivind Pedersen, saksofon v/Tore Ljøkjell.

 

Kirkekaffe hos oss på SMSO (Markensgate 37)