Karin Haukalid

Karin Haukalid
veileder,

Karin er utdannet sykepleier. Hun har bakgrunn fra arbeid på legevakt og sykehus. Karin har i flere år vært tilknyttet Overgrepsmottaket. Karin har videreutdannelse i veiledningspadagogikk og master i psykisk helse.

Telefon: 91789035