Carin Denise Eckel

Carin Denise Eckel
økonomikonsulent

Carin er utdannet innen offentlig administrasjon. Hun har erfaring fra både privat og offentlig virksomhet.

Telefon: 95447718