Vidar Bjelland

Vidar Bjelland
veileder

Vidar er utdannet sosionom. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og barnevern. Vidar har videreutdanning i kognitiv terapi/sinnemestring.

Telefon: 95849535