Ellen Øyna

Ellen Øyna
veileder

Ellen er utdannet sosionom/barnevernspedagog. Hun har bakgrunn fra barnevern, sosialkontor, familiekontor og familiesenter. Ellen har videreutdanning innen familieterapi og kognitiv terapi/Sinnemestring.

Telefon: 95847175